زنجاب زنجاب

آپارتمان

خرید و فروش آپارتمان

بلوار فرزانگان میدان جهاد

زمین

المپیک فاز ۴

بلوار فرزانگان میدان جهاد

آپارتمان

۸۲ متری جهت شمالی وجنوبی

بلوار فرزانگان میدان جهاد

آپارتمان

آپارتمان ۱۰۱ متری دوخوابه

بلوار فرزانگان میدان جهاد

آپارتمان

آپارتمان ۹۵ متری

بلوار فرزانگان میدان جهاد

زمین

خرید و فروش زمین

بلوار فرزانگان میدان جهاد

زمین

زمین ۱۸۰ متری

بلوار فرزانگان میدان جهاد

تفکیکی

خرید و فروش تفکیکی

بلوار فرزانگان میدان جهاد

ویلایی دو طبقه

خرید و فروش ویلایی دو طبقه

بلوار فرزانگان میدان جهاد

تفکیکی

خرید و فروش تفکیکی

بلوار فرزانگان میدان جهاد

ویلایی دو طبقه

خرید و فروش ویلایی دو طبقه شمالی

بلوار فرزانگان میدان جهاد

  • 0 Review
  • (0 out of 5)
  • Write a review

Write a review