زنجاب زنجاب
Show Filter

22 properties found

 • Sort by:

ویلایی دو طبقه

فروش ۵۷ متر رودکی

اصفهان

 • Beds: 1
 • Baths: 1
 • Sq: 89 sqft

ویلایی دو طبقه

فروش وحید ویلایی دو طبقه ۲۴۳

اصفهان

 • Beds: 4
 • Baths: 1
 • Sq: 243 sqft

ویلایی دو طبقه

خرید و فروش ویلایی دو طبقه

اصفهان

 • Beds: 3
 • Baths: 0
 • Sq: 285 sqft

ویلایی دو طبقه

فروش ویلایی فیض دو طبقه ۳۲۵ متر

اصفهان

 • Beds: 4
 • Baths: 0
 • Sq: 325 sqft

ویلایی دو طبقه

ویلایی دو طبقه ۴خواب آذر

 • Beds: 4
 • Baths: 2
 • Sq: 108 sqft

ویلایی دو طبقه

ویلایی دو طبقه بهار آزادي

اصفهان

 • Beds: 4
 • Baths: 2
 • Sq: 260 sqft

ویلایی دو طبقه

منزل حیاط دار دو طبقه مصلی

اصفهان

 • Beds: 4
 • Baths: 2
 • Sq: 150 sqft