زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

3158 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

آپارتمان

کد32شهرضا_آپارتمان 78متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 78 متر

خانه ویلایی

کد33شهررضا _ویلایی 175متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 175 متر

آپارتمان

کد28شهرضا_اپارتمان 80متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 80 متر

خانه ویلایی

کد 35 شهرضا _ ویلایی 230متری

شهرضا

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 230 متر

خانه ویلایی

کد 36 شهررضا _ ویلایی 196متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 196 متر

خانه ویلایی

کد 48 شهرضا _ ویلایی 180 متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 180 متر

آپارتمان

کد 27شهرضا-آپارتمان135متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 135 متر

خانه ویلایی

کد24شهرضا _ ویلایی 170متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 170 متر

خانه ویلایی

کد23 شهرضا - ویلایی 160متری

شهرضا

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 160 متر