زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

1425 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

آپارتمان

کد32شهرضا_آپارتمان 78متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 78 متر

آپارتمان

کد28شهرضا_اپارتمان 80متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 80 متر

آپارتمان

کد 27شهرضا-آپارتمان135متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 135 متر

آپارتمان

کد 21شهرضا _ آپارتمان 104 متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 104 متر

آپارتمان

کد30شهرضا _آپارتمان 81متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 81 متر

آپارتمان

کد2 شهرضا _ ویلایی200متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 200 متر

آپارتمان

کد 5 شهرضا _ آپارتمان 98 متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 98 متر

آپارتمان

کد29شهرضا- آپارتمان80 متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 80 متر

آپارتمان

کد31 شهرضا-آپارتمان 94متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 94 متر