زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

46 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

مسکونی_تجاری

کد81شهرضا-زمین 100مسکونی -تجاری

شهرضا

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 100 متر

مسکونی_تجاری

کد84شهرضا- زمین مسکونی-تجاری250متری

شهرضا

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 250 متر

مسکونی_تجاری

کد128شهرضا- زمین250متری مسکونی - تجاری

شهرضا

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 250 متر

مسکونی_تجاری

کد26مبارکه-زمین542متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 542 متر

مسکونی_تجاری

کد 84 رشت- زمین مسکونی - تجاری 35000متری

گیلان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 35000 متر

مسکونی_تجاری

کد84 میانه- زمین مسکونی- تجاری 150 متری

میانه

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 150 متر