زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

27 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

ساختمان کلنگی

خرید و فروش ساختمان کلنگی

اصفهان

 • خواب: 1
 • حمام: 1
 • متراژ: 55 متر

ساختمان کلنگی

خرید و فروش ساختمان کلنگی

اصفهان

 • خواب: 1
 • حمام: 1
 • متراژ: 206 متر

ساختمان کلنگی

ویلایی دو خواب

اصفهان

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 120 متر

ساختمان کلنگی

خرید و فروش ساختمان کلنگی

اصفهان

 • خواب: 4
 • حمام: 0
 • متراژ: 214 متر

ساختمان کلنگی

خرید زمین کلنگی

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 200 متر

ساختمان کلنگی

خرید و فروش ساختمان کلنگی

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 185 متر

ساختمان کلنگی

خانه کلنگی

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 150 متر

ساختمان کلنگی

خرید و فروش ساختمان کلنگی

اصفهان

 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • متراژ: 200 متر

ساختمان کلنگی

ملک قدیمی با حیاط دلنشین

اصفهان

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 165 متر