زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

67 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

ساختمان کلنگی

کد 55 اصفهان - ساختمان کلنگی 100متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 100 متر

ساختمان کلنگی

کد 57اصفهان - ساختمان کلنگی115 متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 115 متر

ساختمان کلنگی

کد193سپاهان شهر-خانه کلنگی207متری

سپاهان شهر

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 207 متر

ساختمان کلنگی

کد 73 اصفهان- ساختمان کلنگی 123 متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 123 متر

ساختمان کلنگی

کد237سپاهان شهر-خانه کلنگی207متری

سپاهان شهر

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 207 متر

ساختمان کلنگی

کد92 اصفهان- ساختمان کلنگی 154متری

اصفهان

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 154 متر

ساختمان کلنگی

کد156اصفهان-زمین کلنگی400متری

اصفهان

 • خواب: 4
 • حمام: 1
 • متراژ: 400 متر

ساختمان کلنگی

کد20فولادشهر-کلنگی238متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 238 متر

ساختمان کلنگی

کد 26 شاهین شهر- ساختمان کلنگی 225 متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 225 متر

ساختمان کلنگی

کد6مبارکه-خانه کلنگی180متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 180 متر