زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

67 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

ساختمان کلنگی

کد43دولت اباد-کلنگی210متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 210 متر

ساختمان کلنگی

کد2تربت حیدریه-خانه کلنگی200متری

تربت حیدریه

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 200 متر

ساختمان کلنگی

کد25یزد-زمین250متری

یزد

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 250 متر

ساختمان کلنگی

کد24شوشتر-خانه کلنگی225متری

شوشتر

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 225 متر

ساختمان کلنگی

کد27شوشتر-منزل کلنگی120متری

شوشتر

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 120 متر

ساختمان کلنگی

کد 46اسلام آباد غرب- ساختمان کلنگی 230 متری

اسلام آباد غرب

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 230 متر

ساختمان کلنگی

کد 53 دوگنبدان-خانه ی کلنگی 270 متری

دو گنبدان

 • خواب:
 • حمام:
 • متراژ: 270 متر

ساختمان کلنگی

کد 78 دهدشت-خانه ی کلنگی 290 متری

دهدشت

 • خواب: 4
 • حمام: 1
 • متراژ: 290 متر

ساختمان کلنگی

کد34 کرج_خانه کلنگی 200 متری

کرج

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 200 متر

ساختمان کلنگی

خرید و فروش ساختمان کلنگی

قائمشهر

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 333 متر