زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

67 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

ساختمان کلنگی

فروش آپارتمان زعفرانیه با ۱۵۵متر

تهران

 • خواب: 3
 • حمام: 0
 • متراژ: 155 متر

ساختمان کلنگی

خرید و فروش ساختمان کلنگی

سیرجان

 • خواب: 5
 • حمام: 1
 • متراژ: 366 متر

ساختمان کلنگی

خانه کلنگی با7سقف پروانه امام خمینی

مشهد

 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • متراژ: 250 متر

ساختمان کلنگی

خرید و فروش ساختمان کلنگی

پارس آباد

 • خواب: 1
 • حمام: 1
 • متراژ: 100 متر

ساختمان کلنگی

خرید و فروش ساختمان کلنگی

بابل

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 120 متر

ساختمان کلنگی

خرید و فروش ساختمان کلنگی

بابل

 • خواب: 1
 • حمام: 1
 • متراژ: 150 متر

ساختمان کلنگی

خرید و فروش ساختمان کلنگی

بابل

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 130 متر

ساختمان کلنگی

خرید و فروش ساختمان کلنگی

بابل

 • خواب: 1
 • حمام: 1
 • متراژ: 75 متر

ساختمان کلنگی

خرید و فروش ساختمان کلنگی

زاهدان

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 408 متر

ساختمان کلنگی

خانه بزرگ در شکوه آباد_قروه_کردستان

قروه

 • خواب: 4
 • حمام: 0
 • متراژ: 630 متر