زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

29 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

ویلا دوبلکس

کد 3 رشت-ویلادوبلکس 575 متری

گیلان

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 575 متر

ویلا دوبلکس

کد 27 رشت- ویلا دوبلکس 300 متری

گیلان

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 300 متر

ویلا دوبلکس

کد 41 رشت- ویلا دوبلکس 220 متری

گیلان

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 220 متر

ویلا دوبلکس

کد 56 رشت- ویلا دوبلکس 680 متری

گیلان

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 680 متر

ویلا دوبلکس

کد 61 رشت- ویلادوبلکس 700 متری

گیلان

 • خواب: 4
 • حمام: 1
 • متراژ: 700 متر

ویلا دوبلکس

کد 75 رشت- ویلادوبلکس 520 متری

گیلان

 • خواب: 4
 • حمام: 1
 • متراژ: 520 متر

ویلا دوبلکس

کد 93 رشت- ویلادوبلکس 300متری

گیلان

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 300 متر

ویلا دوبلکس

کد57دزفول-دوبلکس220متری

دزفول

 • خواب: 4
 • حمام: 1
 • متراژ: 220 متر

ویلا دوبلکس

کد58دزفول-خانه دوبلکس110متری

دزفول

 • خواب: 4
 • حمام: 1
 • متراژ: 110 متر

ویلا دوبلکس

خرید و فروش ویلا دوبلکس

ساری

 • خواب: 2
 • حمام: 2
 • متراژ: 200 متر