زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

606 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

خانه ویلایی

کد33شهررضا _ویلایی 175متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 175 متر

خانه ویلایی

کد 35 شهرضا _ ویلایی 230متری

شهرضا

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 230 متر

خانه ویلایی

کد 36 شهررضا _ ویلایی 196متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 196 متر

خانه ویلایی

کد 48 شهرضا _ ویلایی 180 متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 180 متر

خانه ویلایی

کد24شهرضا _ ویلایی 170متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 170 متر

خانه ویلایی

کد23 شهرضا - ویلایی 160متری

شهرضا

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 160 متر

خانه ویلایی

کد22شهرضا _ ویلایی140متری

شهرضا

 • خواب: 1
 • حمام: 1
 • متراژ: 140 متر

خانه ویلایی

کد20شهرضا _ ویلایی 122 متری

شهرضا

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 122 متر

خانه ویلایی

کد19 شهرضا _ ویلایی 60متری

شهرضا

 • خواب: 1
 • حمام: 1
 • متراژ: 60 متر