زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

43 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

خانه ویلایی

فروش ویلایی با دو واحد مجزا و همه امکانات

شاهین شهر

 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • متراژ: 195 متر

خانه ویلایی

خرید و فروش خانه ویلایی

اصفهان

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 110 متر

خانه ویلایی

خرید و فروش خانه ویلایی

اصفهان

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 110 متر

خانه ویلایی

خرید و فروش خانه ویلایی

اصفهان

 • خواب: 2
 • حمام: 0
 • متراژ: 66 متر

خانه ویلایی

فروش خانه ویلایی محتشم کاشانی

اصفهان

 • خواب: 4
 • حمام: 1
 • متراژ: 388 متر

خانه ویلایی

خرید و فروش خانه ویلایی

اصفهان

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 160 متر

خانه ویلایی

فروش خانه ویلایی

اصفهان

 • خواب: 4
 • حمام: 3
 • متراژ: 300 متر

خانه ویلایی

خانه ویلایی حیاط دار

اصفهان

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 200 متر

خانه ویلایی

خرید و فروش خانه ویلایی

اصفهان

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 100 متر