زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

202 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

زمین مسکونی

کد 44شهرضا-زمین کلنگی

شهرضا

 • خواب:
 • حمام:
 • متراژ: 400 متر

زمین مسکونی

کد25 شهرضا _ زمین 170متری

شهرضا

 • خواب:
 • حمام:
 • متراژ: 170 متر

زمین مسکونی

کد 1 اصفهان_ زمین مسکونی 500 متر

اصفهان

 • خواب:
 • حمام:
 • متراژ: 500 متر

زمین مسکونی

کد5 اصفهان_زمین 600 متری

اصفهان

 • خواب:
 • حمام:
 • متراژ: 600 متر

زمین مسکونی

کد65شهرضا-زمین111متری

شهرضا

 • خواب: 0
 • حمام: 1
 • متراژ: 111 متر

زمین مسکونی

کد68 شهرضا- زمین مسکونی 132

شهرضا

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 132 متر

زمین مسکونی

کد24سپاهان شهر-زمین300متری

سپاهان شهر

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 300 متر