زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

9 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

تجاری

خرید و فروش تجاری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 25 متر

تجاری

رهن و اجاره تجاری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 65 متر

تجاری

واحد ۱۹۲متری منفی یک

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 192 متر

تجاری

رهن و اجاره تجاری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 100 متر

تجاری

رهن و اجاره تجاری

اصفهان

 • خواب: 1
 • حمام: 0
 • متراژ: 53 متر

تجاری

رهن و اجاره تجاری

اصفهان

 • خواب: 1
 • حمام: 0
 • متراژ: 520 متر

تجاری

رهن و اجاره تجاری

اصفهان

 • خواب: 4
 • حمام: 1
 • متراژ: 150 متر