زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

42 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

تجاری

کد85سپاهان شهر-دفترکاری88متری

سپاهان شهر

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 88 متر

تجاری

کد 60 اصفهان- تجاری 16 متر

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 16 متر

تجاری

کد42مبارکه-زمین100متری

اصفهان

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 100 متر

تجاری

خرید و فروش تجاری

کرمانشاه

 • خواب: 0
 • حمام: 0
 • متراژ: 36 متر

تجاری

خرید و فروش تجاری

کرمانشاه

 • خواب: 2
 • حمام: 0
 • متراژ: 36 متر