زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

22 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

ویلایی دو طبقه

فروش ۵۷ متر رودکی

اصفهان

 • خواب: 1
 • حمام: 1
 • متراژ: 89 متر

ویلایی دو طبقه

فروش وحید ویلایی دو طبقه ۲۴۳

اصفهان

 • خواب: 4
 • حمام: 1
 • متراژ: 243 متر

ویلایی دو طبقه

خرید و فروش ویلایی دو طبقه

اصفهان

 • خواب: 3
 • حمام: 0
 • متراژ: 285 متر

ویلایی دو طبقه

فروش ویلایی فیض دو طبقه ۳۲۵ متر

اصفهان

 • خواب: 4
 • حمام: 0
 • متراژ: 325 متر

ویلایی دو طبقه

ویلایی دو طبقه ۴خواب آذر

 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • متراژ: 108 متر

ویلایی دو طبقه

ویلایی دو طبقه بهار آزادي

اصفهان

 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • متراژ: 260 متر

ویلایی دو طبقه

ویلایی بازسازی شده از صفرتاصد جابر انصاری

اصفهان

 • خواب: 5
 • حمام: 2
 • متراژ: 200 متر

ویلایی دو طبقه

منزل حیاط دار دو طبقه مصلی

اصفهان

 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • متراژ: 150 متر