زنجاب زنجاب
نمایش فیلتر

267 ملک یافت شد

 • مرتب سازی:

آپارتمان

کد 1 تهران_آپارتمان 52 متری

تهران

 • خواب: 1
 • حمام:
 • متراژ: 52 متر

آپارتمان

کد 2 تهران_آپارتمان 116 متری

تهران

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 116 متر

آپارتمان

کد8تهران_آپارتمان ۹۹ متری

تهران

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 99 متر

تفکیکی

کد9تهران_آپارتمان 185متری

تهران

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 185 متر

آپارتمان

کد3تهران_آپارتمان 88متری

تهران

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 88 متر

آپارتمان

کد4تهران_ویلایی 100متری

تهران

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 100 متر

آپارتمان

کد5تهران_آپارتمان 78 متری

تهران

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 78 متر

آپارتمان

کد6تهران_آپارتمان 187متر

تهران

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 187 متر

آپارتمان

کد7تهران_آپارتمان 135متری

تهران

 • خواب: 3
 • حمام: 1
 • متراژ: 135 متر

آپارتمان

کد10تهران_اپارتمان 102 متری

تهران

 • خواب: 2
 • حمام: 1
 • متراژ: 102 متر